NotaPlan Backup

Automatisk, säker och enkel online backup

Online Backup, automatiskt, säkert och enkelt! Har du ADSL så har du möjlighet till att få en automatisk backuplösning. Med NotaPlan Online Backup startar backupen själv varje natt och ser till så att dina viktiga filer sparas säkert utanför huset. När säkerhetskopieringen är genomförd mottar du ett e-post meddelande med kvittering på nattens backup.

Säkerheten är på topp!

För att ett backupsystem skall vara säkert måste tre saker vara uppfyllda:

  1. Man måste ta backup varje dag.
  2. En tidigare backup skall inte skrivas över innan det gått en vecka.
  3. Backupen skall sparas på en annan fysisk placering, vid tillfälle av brand eller stöld.

Dedikerad server

NotaPlan Online Backup skickar dina data till en dedikerad "Backup Server". Här blir dina data förvarade mycket säkert. Där är bla.:

  • Alltid 2 exemplar av dina data, på olika, speciella hårddiskar.
  • Data är säkert mot brand, strömavbrott och stöld.
  • Det tas löpande backup av backupservern
  • Servern står bakom en firewall som säkrar mot tillgång för obehöriga.
  • Dina data är krypterade så att datan inte skulle kunna användas av obehöriga.

Helautomatiskt

NotaPlan Online Backup skiljer sig mycket från konventionella backupssystemer.

  • Här är det inga band eller disketter som manuellt skall bytas ut varje dag.
  • Du behöver inte manuellt se till så att säkerhetskopian förvaras på annan fysisk plats - allt sker automatiskt!

Enkelt och bekvämt!

NotaPlan Online Backup kräver ingen installation av fysisk hårdvara. Det är inga skivor, disketter, eller backupstationer som blir utslitna eller går sönder. Du installerar programmet på under 2 minuter och programmet kan till och med installeras på fler datorer.


Ladda ner

NotaPlan Online Backup

Mer information

info@notaplan.se

+46 (0) 70 335 37 47

 

Över 600 bilverkstäder använder NotaPlans applikationer

Boka en demo