Hovedkontor Norge

NotaPlan AS
Lenagate 76
2850 Lena

Tlf.: +47 33 80 42 50

E-post: support@notaplan.no

 

Frode Larsen
Daglig leder

on.nalpaton@edorf

Inger Berit Christiansen
Regnskab

on.nalpaton@tireb.regni

Kai Arne Stenersen
Konsulent/Support

on.nalpaton@enra.iak

Roger Sellæg
Konsulent

on.nalpaton@regor

Tom Atle Moe
Konsulent/Support

on.nalpaton@elta.mot

Vidar Grimen
Konsulent

on.nalpaton@radiv